You are here:

Danija

Danija

Danija yra mažiausia, piečiausia ir turi žemiausią reljefą iš visų trijų Skandinavijos šalių. Ji išsidėsčiusi Jutlandijos pusiasalyje ir daugiau nei 400 salų, iš kurių 72 yra gyvenamos. Pietuose Danija ribojasi su Vokietija, su Švedija ją jungia automobilių ir geležinkelio tiltas, o jos pakrantės, kurioje vyksta potvyniai ir atoslūgiai, ilgis – 7 314 km.

Svarbiausi Danijos ekonomikos sektoriai 2014 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (23,4 %), didmeninė bei mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos (19,5 %) ir pramonė (18,1 %).

Pagrindinės Danijos eksporto partnerės yra Vokietija, Švedija ir Jungtinė Karalystė, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Švedija ir Nyderlandai.

Sostinė: Kopenhaga

Plotas: 42 924 km²

Gyventojų skaičius: 5 659 715 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 1,1 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 266,244 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba: danų

Politinė sistema: parlamentinė konstitucinė monarchija

ES valstybė narė nuo: 1973 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 13

Valiuta: Danijos krona (DKK)

Ar priklauso Šengeno erdvei? Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2001 m. kovo 25 d.

Pirmininkavimas Tarybai: Danija rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai 7 kartus (1973–2012 m.)

Danija Europos Sąjungoje 

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Danijai atstovauja 13 narių.

Europos Parlamento biuras Danijoje dansk

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Danijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Danijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1973 m. liepos–gruodžio mėn. | 1978 m. sausio–birželio mėn. | 1982 m. liepos–gruodžio mėn. | 1987 m. liepos–gruodžio mėn. | 1993 m. sausio–birželio mėn. | 2002 m. liepos–gruodžio mėn. | 2012 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europos Komisija

Danijos deleguota Europos Komisijos narė yra Margrethe Vestager English , atsakinga už konkurenciją.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Danijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 10 Danijos atstovai English . Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Danijai atstovauja 9 nariai English . Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Danija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Danijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Danija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams. 

2014 m. Danijos ir ES įnašų finansiniai duomenys: 

  • Iš viso ES išlaidų Danijoje – 1,512 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Danijoje sudaro 0,57 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Danijos įnašas į ES biudžetą – 2,213 milijardo EUR
  • Danijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,84 % Danijos BNP 

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Danijoje

Danijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Danijai.

Praktinė informacija