You are here:

Danska

Danska

Danska je najmanja, najjužnija i najniža od triju skandinavskih zemalja; čine je poluotok Jylland i arhipelag više od 400 otoka, od kojih su 72 nastanjena. Danska graniči s Njemačkom na jugu, a sa Švedskom je povezana cestovnim i željezničkim mostom. Obalna crta dugačka je 7314 km.

Najvažniji sektori danskog gospodarstva u 2014. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (23,4 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,5 %) te industrija (18,1 %).

Najvažniji su izvozni partneri Danske Njemačka, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Švedska i Nizozemska.

Glavni grad: Kopenhagen

Površina: 42 924 km²

Broj stanovnika: 5 659 715 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 1,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 266,244 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: danski

Politički sustav: parlamentarna ustavna monarhija

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1973.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 13

Valuta: danska kruna (DKK)

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 25. ožujka 2001.

Predsjedanje Vijećem: U razdoblju od 1973. do 2012. Danska je sedam puta preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

Danska u Europskoj uniji 

Europski parlament

Danska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Danskoj dansk

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici danske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi danskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1973. | siječanj – lipanj 1978. | srpanj – prosinac 1982. | srpanj – prosinac 1987. | siječanj – lipanj 1993. | srpanj – prosinac 2002. | siječanj – lipanj 2012.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Margrethe Vestager English povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Danska, a zadužena je za tržišno natjecanje.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Danskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Danska ima 10 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Danska ima 9 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Danska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća danskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Danska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Pregled financijskih odnosa između Danske i EU-a u 2014.: 

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Danskoj: 1,512 milijarda EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Danskoj izražena kao postotak danskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,57 %
  • ukupni doprinos Danske proračunu EU-a: 2,213 milijarda EUR
  • doprinos Danske proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,84 % 

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Danskoj financira EU

Novcem koji Danska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Dansku.

Praktične informacije