You are here:

Tanska

Tanska

Tanska on Skandinavian maista eteläisin ja pinta-alaltaan pienin sekä pinnanmuodostukseltaan alavin. Siihen kuuluu Jyllannin niemimaa sekä yli 400 saarta, joista 72 on asutettuja. Tanskan eteläinen rajanaapuri on Saksa, ja Tanskalla on maantie- ja rautatiesiltayhteys Ruotsiin. Merenrantaa sillä on yhteensä 7 314 km.

Tanskan talouden tärkeimmät toimialat vuonna 2014 olivat julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (23,4 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (19,5 %) sekä teollisuus (18,1 %).

Tanskan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ja tuontimaat Saksa, Ruotsi ja Alankomaat.

Pääkaupunki: Kööpenhamina

Pinta-ala: 42 924 km²

Väkiluku: 5 659 715 (2015)

Osuus EU:n väkiluvusta: 1,1 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 257,444 miljardia EUR (2014)

Virallinen EU-kieli: tanska

Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.1.1973

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 13

Rahayksikkö: Tanskan kruunu (DKK)

Schengen-jäsenyys: kyllä, Tanska on kuulunut Schengen-alueen 25. maaliskuuta 2001 alkaen

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: Tanska on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 7 kertaa vuosina 1973–2012.

Tanska EU:ssa 

Euroopan parlamentti

Tanskalla on 13 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Tanskan-tiedotustoimisto dansk

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Tanskan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Tanskan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1973 | tammikuu–kesäkuu 1978 | heinäkuu–joulukuu 1982 | heinäkuu–joulukuu 1987 | tammikuu–kesäkuu 1993 | heinäkuu–joulukuu 2002 | tammikuu–kesäkuu 2012

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Euroopan komissio

Tanskasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Margrethe Vestager English , jonka vastuualueena on kilpailu.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Tanskan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Tanskalla on 10 edustajaa English  Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Tanskalla on 9 edustajaa English  alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Tanska pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Tanska antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Tanskan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2014: 

  • EU-rahoitus Tanskassa: 1,512 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Tanskan bruttokansantuloon: 0,57 %
  • Tanskan maksut EU:n talousarvioon: 2,213 miljardia EUR
  • Tanskan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,84 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Tanskassa

Tanskan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Tanskassa).

Käytännön tietoa