You are here:

Дания

Дания

Дания е най-малката, а също така и най-южната и най-ниско разположената от трите скандинавски държави. Тя се състои от полуостров Ютланд и архипелаг от над 400 острова, от които 72 са населени. Дания граничи на юг с Германия, свързана е с Швеция с комбиниран автомобилен и железопътен мост, а бреговата ѝ ивица е дълга 7314 км.

Най-важните сектори на датската икономика през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (23,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,5 %) и промишлеността (18,1 %).

Дания изнася най-много стоки в Германия, Швеция и Обединеното кралство, а най-много внася от Германия, Швеция и Нидерландия.

Столица: Копенхаген

Площ: 42 924 км²

Население: 5 659 715 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 266,244 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: датски

Политическа система: парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1973 г.

Места в Европейския парламент: 13

Валута: датска крона (DKK)

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Председателство на Съвета: Дания е била ротационен председател на Съвета на ЕС 7 пъти между 1973 и 2012 г.

Дания в ЕС 

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Дания. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Дания dansk

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на датското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на датските председателства:

юли — декември 1973 г. | януари — юни 1978 г. | юли — декември 1982 г. | юли — декември 1987 г. | януари — юни 1993 г. | юли — декември 2002 г. | януари — юни 2012 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Дания комисар в Европейската комисия е Маргрете Вестегер English , която отговаря за конкуренцията.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Дания

Европейски икономически и социален комитет

Дания има 10 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Дания има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Дания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Дания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Дания?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Дания с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,512 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Дания: 0,57 %
  • Обща вноска на Дания в бюджета на ЕС: 2,213 милиарда EUR
  • Вноска на Дания в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,84 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Дания

Средствата, които Дания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Дания се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация