You are here:

Tjeckien

Tjeckien

Tjeckien ligger i Centraleuropa och blev en självständig stat 1993 när Tjeckoslovakien delades upp i två länder: Tjeckien och Slovakien.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2012 var industri (31,0 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (19,5 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,3 %).

Tjeckiens främsta handelspartner är Polen, Slovakien och Tyskland.

Huvudstad: Prag

Yta: 78 866,2 km²

Folkmängd: Cirka 10,5 miljoner (2012)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 2,1 % (2012)

BNP: 152,926 miljarder euro (2012)

Officiella EU-språk: Tjeckiska

Statsskick: Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 1 maj 2004

Antal platser i Europaparlamentet: 21

Valuta: Tjeckisk koruna (CZK)

Schengenland? Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

Ordförandeland i EU: Tjeckien har hållit i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd en gång, 2009.

Tjeckien i EU

Europaparlamentet

Tjeckien har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Tjeckien čeština

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Tjeckiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Tjeckiens ordförandeskap:

Januari–juni 2009

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

EU-kommissionen

Tjeckiens ledamot i EU-kommissionen är Vĕra Jourová English, som ansvarar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Tjeckien

Ekonomiska och sociala kommittén

Tjeckien har 12 ledamöter English i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Tjeckien har 12 ledamöter English i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Tjeckien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Tjeckiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Tjeckien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Tjeckien och EU-budgeten 2012:

  • EU-bidrag till Tjeckien: 4,529 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 3,19 %
  • Tjeckiens EU-avgift: 1,396 miljarder euro
  • Tjeckiens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,98 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

  • EU-budgeten i Tjeckien češtinaEnglish
  • Pengar och EU
  • EU:s utgifter och inkomster DeutschEnglishfrançais

EU-finansierade projekt i Tjeckien

Tjeckiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Tjeckien.

Praktisk information