You are here:

Češka

Češka

Češka je celinska država v Srednji Evropi. Po sporazumni razdružitvi Češkoslovaške je leta 1993 postala samostojna država.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Češke leta 2014 so bili industrija (32,6 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,9 %).

Glavni izvozni in uvozni partnerji so Nemčija, Slovaška in Poljska.

Glavno mesto: Praga

Površina: 78 868 km²

Prebivalstvo: 10 538 275 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 2,1 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 163,947 milijarde EUR (2015)

Uradni jeziki EU: češčina

Politični sistem: parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 21

Valuta: češka krona (CZK)

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 21 decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: Češka je Svetu EU predsedovala enkrat, v letu 2009.

Češka v EU

Evropski parlament

S Češke prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o čeških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Češkem čeština

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki češke vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Češko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2009

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Češke je Vĕra Jourová English , ki je pristojna za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Češkem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Češka ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 16 predstavnikov English . To posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Češka ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo Češke pri EU

Stiki Češke z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega češkega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se češki interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Češka prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Češka–EU za leto 2014:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Češko: 4,377 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % češkega bruto nacionalnega dohodka (BND): 3,03 %
  • Skupaj češki prispevek v proračun EU: 1,309 milijarde EUR
  • Češki prispevek v % češkega BND: 0,91 %

Več podatkov o proračunu EU, prihodkih in odhodkih:

Projekti na Češkem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Češka, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Češki prinesla sredstva EU.

Praktične informacije