You are here:

Cseh Köztársaság

Cseh Köztársaság

A Közép-Európában található Cseh Köztársaság 1993-ban jött létre, amikor Csehszlovákia két külön államra bomlott.

2014-ben a cseh gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (32,6 %), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17,9 %), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (14,9 %).

A Cseh Köztársaság legfőbb kereskedelmi partnerei Németország, Szlovákia és Lengyelország mind a kivitel, mind a behozatal tekintetében.

Főváros: Prága

Terület: 78 868 km²

Népesség: 10 538 275 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 2,1 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 163,947 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): cseh

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 21

Pénznem: cseh korona (CZK)

Schengen-tagság: a Cseh Köztársaság 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: a Cseh Köztársaság eddig egyszer, 2009-ben töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

A Cseh Köztársaság az EU-ban

Európai Parlament

A Cseh Köztársaság 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a Cseh Köztársaság választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Cseh Köztársaságbeli Tájékoztatási Irodája čeština

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a cseh kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A cseh soros elnökség időszaka:

2009. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság cseh tagja Vĕra Jourová English , aki a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Cseh Köztársaságbeli Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A Cseh Köztársaságnak 16 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

A Cseh Köztársaságnak 12 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

A Cseh Köztársaság a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be a Cseh Köztársaság a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai a Cseh Köztársaság vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás a Cseh Köztársaságban: 4,377 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a cseh bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,03 %
  • A Cseh Köztársaság összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,309 milliárd EUR
  • A Cseh Köztársaságnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a cseh GNI-hez viszonyítva: 0,91 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek a Cseh Köztársaságban

A tagállamok, így a Cseh Köztársaság által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy a Cseh Köztársaság milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók