Navigacijski put

You are in the principal navigation of the site

Češka

Češka je zemlja središnje Europe bez izlaza na more koja je 1993. postala samostalna država nakon što se Čehoslovačka podijelila na dvije zemlje.

Najvažniji sektori češkog gospodarstva u 2012. bili su industrija (31,0 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (15,3 %).

Najvažniji su izvozni partneri Češke Njemačka, Slovačka i Poljska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Poljska i Slovačka.

Glavni grad: Prag

Površina: 78 866,2 km²

Broj stanovnika: 10 505 445 (2012.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 2,1 % (2012.)

BDP: 152 926 milijardi EUR (2012.)

Službeni jezici EU-a: češki

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 21

Valuta: češka kruna (CZK)

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 1. svibnja 2004.

Predsjedništvo Vijeća: Češka je preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a jedanput 2009.

Saznajte više

Češka u EU-u

Europski parlament

Češka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Češkoj Republici čeština

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici češke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi českog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2009.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europska komisija

Vĕra Jourová English povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Češka, a zadužena je za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Češkoj Republici

Europski gospodarski i socijalni odbor

Češka ima 12 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Češka ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Češka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća češkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Češka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Češke i EU-a u 2012.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Češkoj: 4,529 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Češkoj izražena kao postotak češkog BND-a: 3,19 %
  • ukupni doprinos Češke proračunu EU-a: 1,396 milijardi EUR
  • doprinos Češke proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,98 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

  • Proračun EU-a u Češkoj: češtinaEnglish
  • Novac i EU
  • Prihodi i rashodi EU-a DeutschEnglishfrançais

Projekti u Češkoj koje financira EU

Novcem koji Češka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Češku Republiku.

Praktične informacije