You are here:

Češka

Češka

Češka je zemlja središnje Europe bez izlaza na more koja je 1993. postala samostalna država nakon što se Čehoslovačka podijelila na dvije zemlje.

Najvažniji sektori češkoga gospodarstva u 2014. bili su industrija (32,6 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (14,9 %).

Najvažniji su izvozni partneri Češke Njemačka, Slovačka i Poljska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Poljska i Slovačka.

Glavni grad: Prag

Površina: 78 868 km²

Broj stanovnika: 10 538 275 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 2,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 163,947 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezici EU-a: češki

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 21

Valuta: češka kruna (CZK)

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedništvo Vijeća: Češka je preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a jedanput 2009.

Češka u EU-u

Europski parlament

Češka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Češkoj Republici čeština

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici češke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi českog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2009.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Vĕra Jourová English povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Češka, a zadužena je za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Češkoj Republici

Europski gospodarski i socijalni odbor

Češka ima 16 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Češka ima 12 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Češka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća češkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Češka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Češke i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Češkoj: 4,377 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Češkoj izražena kao postotak češkog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,03 %
  • ukupni doprinos Češke proračunu EU-a: 1,309 milijardi EUR
  • doprinos Češke proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,91 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti u Češkoj koje financira EU

Novcem koji Češka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Češku Republiku.

Praktične informacije