You are here:

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariik on Kesk-Euroopas asuv sisemaariik, mis sai iseseisvaks riigiks 1993. aastal pärast Tšehhoslovakkia jagunemist kaheks.

Tšehhi Vabariigi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2012. aastal tööstus (31,0%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (19,5%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (15,3%).

Tšehhi Vabariigi peamised ekspordi- ja impordipartnerid on Saksamaa, Slovakkia ja Poola.

Pealinn: Praha

Pindala: 78 866,2 km²

Rahvaarv: 10 512 419 (2014)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 2,1% (2014)

SKP: 149 491 miljardit eurot (2013)

ELi ametlik keel: tšehhi

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. mai 2004

Kohti Euroopa Parlamendis: 21

Rahaühik: Tšehhi kroon (CZK)

Schengeni ala liige? Jah, Tšehhi Vabariik on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Nõukogu eesistuja: Tšehhi Vabariik on olnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks seni ühel korral – 2009. aastal.

Tšehhi Vabariik ELis

Euroopa Parlament

Tšehhi Vabariigist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Tšehhi Vabariigis čeština

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Tšehhi Vabariigi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Tšehhi Vabariigi eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 2009

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Tšehhi Vabariigi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Vĕra Jourová English, kelle vastutusalaks on õigusküsimused, tarbijad ja sooline võrdõiguslikkus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Tšehhi Vabariigis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Tšehhi Vabariigil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Tšehhi Vabariigil on Regioonide Komitees 12 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Tšehhi Vabariik suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Tšehhi Vabariigi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Tšehhi Vabariik rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Tšehhi Vabariigi rahaliste vahendite jaotus ELis 2014. aastal:

  • ELi kogukulud Tšehhi Vabariigis: 4,893 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal Tšehhi Vabariigi kogurahvatulust: 3,51%
  • Tšehhi Vabariigi kogupanus ELi eelarvesse: 1,445 miljardit eurot
  • Tšehhi Vabariigi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 1,04%

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Tšehhi Vabariigis češtinaEnglish
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Tšehhi Vabariigis

Rahalised vahendid, mida Tšehhi Vabariik maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Tšehhi Vabariik ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave