Sti

You are in the principal navigation of the site

Tjekkiet

Tjekkiet er en indlandsstat i Centraleuropa og blev uafhængigt i 1993, hvor Tjekkoslovakiet blev delt i to lande.

I 2012 var de vigtigste sektorer i den tjekkiske økonomi industri (31,0 %), engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (19,5 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (15,3 %).

Ungarns største eksportpartnere er Tyskland, Slovakiet og Polen, mens dets største importpartnere er Tyskland, Polen og Slovakiet.

Hovedstad: Prag

Areal: 78 866,2 km²

Befolkningstal: 10 505 445 (2012)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 2,1 % (2012)

BNP 152,926 mia. euro (2012)

Officielle EU-sprog: Tjekkisk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. maj 2004

Pladser i Europa-Parlamentet: 21

Valuta: Tjekkisk koruna (CZK)

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 1. maj 2004

Formandskab for Rådet: Tjekkiet har haft EU-formandskabet i 2009.

Læs mere

Tjekkiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 tjekkiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Tjekkiet čeština

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tjekkiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for tjekkiske formandskaber:

Januar-juni 2009

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europa-Kommissionen

Tjekkiet har udnævnt Vĕra Jourová English som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Tjekkiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tjekkiet har 12 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Tjekkiet har 12 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Tjekkiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "tjekkisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Tjekkiet, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Tjekkiets finanser i relation til EU i 2012:

  • Samlede EU-udgifter i Tjekkiet: 4,529 mia. euro
  • EU’s samlede udgifter som % af Tjekkiets BNI: 3,19 %
  • Samlet tjekkisk bidrag til EU-budgettet: 1,396 mia. euro
  • Tjekkiets bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,98 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

  • EU's budget i Tjekkiet češtinaEnglish
  • Penge og EU
  • EU-udgifter og -indtægter DeutschEnglishfrançais

EU-finansierede projekter i Tjekkiet

De penge, som Tjekkiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Tjekkiet.

Praktiske oplysninger