You are here:

Чешка република

Чешка република

Чешката република е страна без излаз на море, разположена в Централна Европа. Независима държава е от 1993 г., след като Чехословакия се раздели на две държави.

Най-важните сектори на икономиката на Чешката република през 2014 г. са били промишлеността (32,6 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,9 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (14,9 %).

Чешката република изнася най-много стоки в Германия, Словакия и Полша, а най-много внася от Германия, Полша и Словакия.

Столица: Прага

Площ: 78 868 км²

Население: 10 538 275 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 2,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 163,947 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: чешки

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 21

Валута: чешка крона (CZK)

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Чешката република е била ротационен председател на Съвета на ЕС през 2009 г.

Чешката република в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Чешката република. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Чешката република čeština

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на чешкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на председателството на Чешката република:

януари — юни 2009 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Чешката република комисар в Европейската комисия е Вера Йоурова English , която отговаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Чешката република

Европейски икономически и социален комитет

Чешката република има 16 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Чешката република има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Чешката република поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Чешката република в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Чешката република?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Чешката република с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 4,377 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Чешката република: 3,03 %
  • Обща вноска на Чешката република в бюджета на ЕС: 1,309 милиарда EUR
  • Вноска на Чешката република в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,91 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Чешката република

Средствата, които Чешката република внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Чешката република се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация