You are here:

Ciper

Ciper

Ciper leži v severovzhodnem delu Sredozemskega morja in južno od Turčije. Je največji otok v vzhodnem Sredozemlju ter za Malto in Luksemburgom tretja najmanjša država v EU. EU se je pridružil kot de facto razdeljen otok, vendar je njegovo celotno ozemlje del EU. Ciprski Turki so državljani EU, saj so državljani države EU – Republike Ciper, čeprav živijo v delu Cipra, ki ni pod vladnim nadzorom.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Cipra leta 2012 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske storitve (23,5 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21,8 %) ter nepremičnine (11,5 %).

Glavni izvozni parterji so Grčija, Združeno kraljestvo in Združene države, glavni uvozni partnerji pa Grčija, Izrael in Združeno kraljestvo.

Glavno mesto: Nikozija

Površina: 9 251,0 km²

Prebivalstvo: 862 011 (2012)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 0,2 % (2012)

BDP: 17,72 milijarde evrov (2012)

Uradni jeziki EU: grščina

Politični sistem: predsedniška republika

Država članica EU od: 1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 6

Valutačlanica evroobmočja English od 1. januarja 2008

Članica schengenskega območja? Ne, Ciper ni član schengenskega območja.

Predsedovanje Svetu EU: Ciper je Svetu EU predsedoval enkrat, leta 2012.

Ciper v EU

Evropski parlament

S Cipra prihaja šest poslancev Evropskega parlamenta: več o ciprskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Cipru ελληνικά

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki ciprske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Ciprsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2012

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Cipra je Christos Stylianides English, ki je pristojen za humanitarno pomoč in krizno upravljanje.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.
Predstavništvo Evropske Komisije na Cipru

Evropski ekonomsko-socialni odbor

V Evropskem ekonomsko-socialnem odboru ima Ciper šest predstavnikov English. To posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Ciper ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, šest predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo Cipra pri EU

Stiki Cipra z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega ciprskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se ciprski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Ciper prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Ciper–EU za leto 2012 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Ciper:  155 milijonov evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % ciprskega BND: 0,90 %
  • Skupaj ciprski prispevek v proračun EU: 165 milijonov evrov
  • Ciprski prispevek v % ciprskega BND: 0,96 % 

Več podatkov o proračunu EU, prihodkih in odhodkih:

  • Sredstva EU za Ciper ελληνικάEnglish
  • Proračun EU
  • Odhodki in prihodki EU DeutschEnglishfrançais 

Projekti na Cipru, ki jih financira EU 

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Ciper, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Cipru prinesla sredstva EU.

Praktične informacije