You are here:

Kypr

Kypr

Kypr se nachází v severovýchodní části Středozemního moře, jižně od Turecka a je největším ostrovem ve východním Středomoří. Zároveň je třetí nejmenší zemí Evropské unie, hned za Maltou a Lucemburskem. Kypr vstoupil do EU jako de facto rozdělený na dvě části. Územím EU je však celý ostrov. Kyperští Turci jsou občany EU, neboť jsou státními příslušníky jednoho z členských států EU, tj. Kyperské republiky, a to přesto, že žijí v části ostrova, nad níž nevykonává kyperská vláda kontrolu.

Nejdůležitějšími odvětvími kyperského hospodářství byly v roce 2012 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinské služby (23,5 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,8 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (11,5 %).

Hlavními vývozními trhy Kypru jsou Řecko, Spojené království a Spojené státy. Kypr dováží nejvíce z Řecka, Izraele a Spojeného království.

Hlavní město: Nikósie

Rozloha: 9251,0 km²

Počet obyvatel: 862 011 (2012)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 0,2 % (2012)

HDP: 17,72 miliardy EUR (2012)

Úřední jazyk EU: řečtina

Politický systém: republika s prezidentským systémem

Vstup do EU: 1. května 2004

Počet křesel v Evropském parlamentu: 6

Měnačlenem eurozóny English od 1. ledna 2008

Je součástí schengenského prostoru? Ne, Kypr součástí schengenského prostoru není.

Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU  se Kypr ujal jednou, v roce 2012.

Kypr v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 kyperských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Kypru ελληνικά

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci kyperského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období kyperského předsednictví:

červenec–prosinec 2012

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda 

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Kypr nominoval Christose Stylianidese English, který je odpovědný za humanitární pomoc a řešení krizí.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.
Zastoupení Komise na Kypru

Evropský hospodářský a sociální výbor

Kypr má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 6 zástupců English. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Kypr má 6 zástupců English také ve Výborů regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Kypr také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby kyperské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Kypr poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU na Kypr a naopak (2012): 

  • Výdaje EU na Kypru celkem:  155 milionů EUR
  • Výdaje EU celkem jako % kyperského HND: 0,90 %
  • Kyperský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 165 milionů EUR
  • Kyperský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % kyperského HND: 0,96 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

  • Rozpočet EU na Kypru ελληνικάEnglish
  • Finance a EU
  • Výdaje a příjmy EU DeutschEnglishfrançais 

Projekty z finančních prostředků EU realizované na Kypru 

Příspěvek Kypru do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných na Kypru a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace