You are here:

Кипър

Кипър

Разположен в североизточната част на Средиземно море и южно от Турция, Кипър е най-големият остров в източното Средиземноморие, а също така е третата най-малка страна в ЕС след Малта и Люксембург. Кипър се присъедини към ЕС като де факто разделен остров, но целият е територия на Съюза. Кипърските турци са граждани на ЕС, тъй като са граждани на държава членка — република Кипър — дори ако живеят в част от острова, която не е под контрола на правителството.

Най-важните сектори на кипърската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (28,6 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (20,7 %) и недвижимите имоти (11,5 %).

Кипър изнася най-много стоки в Гърция, Обединеното кралство и Израел, а най-много внася от Гърция, Израел и Обединеното кралство.

Столица: Никозия

Площ: 9 251 км²

Население: 847 008 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,2 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 17,421 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: гръцки

Политическа система: президентска република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 6

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2008 г.

Член на Шенгенското пространство? Не, Кипър не е член на Шенгенското пространство.  

Председателство на Съвета: Кипър е бил ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2012 г.

Кипър в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Кипър. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Кипър ελληνικά

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на кипърското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на кипърското председателство:

юли — декември 2012 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Кипър комисар в Европейската комисия е Христос Стилианидис English , който отговаря за хуманитарната помощ и управлението при кризи.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията в Кипър

Европейски икономически и социален комитет

Кипър има 5 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Кипър има 5 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Кипър поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Кипър в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджети и финансиране

Колко средства внася и получава Кипър?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Кипър с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства:  0,273 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Кипър: 1,65 %
  • Обща вноска на Кипър в бюджета на ЕС: 0,143 милиарда EUR
  • Вноска на Кипър в бюджета на ЕС като процент от неговия БНД: 0,86 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Кипър 

Средствата, които Кипър внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Кипър се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация