You are here:

Kroatien

Kroatien

Kroatien har varit en självständig stat sedan 1991. Landet gränsar till Bosnien och Hercegovina, Ungern, Montenegro, Serbien och Slovenien. Kroatien har en lång och dramatisk kust vid Adriatiska havet med över 1 000 öar, varav bara 48 är bebodda.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2014 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,2 %), industri (21,1 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,4 %).

Kroatien exporterar främst till Italien, Bosnien och Hercegovina och Slovenien och importerar mest från Tyskland, Italien och Slovenien.

Huvudstad: Zagreb

Yta: 56 594 km2

Folkmängd: 4 225 316 (2015)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 0,8 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 43,897 miljarder EUR (2015)

Officiella EU-språk: Kroatiska

Statsskick: Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 1 juli 2013

Antal platser i Europaparlamentet: 11

Valuta: Kroatisk kuna (HRK)

Schengenland? Nej, Kroatien är inte med i Schengenområdet

Ordförandeland i EU: Kroatien har ännu inte hållit i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Kroatien i EU

Europaparlamentet

Kroatien har 11 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Kroatien hrvatski  

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Kroatiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

EU-kommissionen

Kroatiens ledamot i EU-kommissionen är Neven Mimica English , som ansvarar för internationellt samarbete och utveckling.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Kroatien

Ekonomiska och sociala kommittén

Kroatien har 9 ledamöter English i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Kroatien har 9 ledamöter English i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Kroatien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Kroatiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Kroatien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Kroatien och EU-budgeten 2014: 

  • EU-bidrag till Kroatien: 0,584 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,40 %
  • Kroatiens EU-avgift: 0,387 miljarder EUR
  • Kroatiens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,93 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Kroatien 

Läs mer om EU-finansierade projekt i Kroatien.

Praktisk information