You are here:

Hrvaška

Hrvaška

Hrvaška meji na Bosno in Hercegovino, Madžarsko, Črno goro, Srbijo in Slovenijo in je neodvisna država od leta 1991. Država ima dolgo in razčlenjeno obalo ob Jadranskem morju z več kot 1 000 otoki in otočki, od katerih jih je samo 48 stalno naseljenih.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Hrvaške leta 2014 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21,2 %), industrija (21,1 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,4 %).

Glavni izvozni partnerji so Italija, Bosna in Hercegovina in Slovenija, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Italija in Slovenija.

Glavno mesto: Zagreb

Površina: 56 594 km2

Prebivalstvo: 4 225 316 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 0,8 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 43,897 milijarde EUR (2015)

Uradni jezik EU: hrvaščina

Politična ureditev: parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. julija 2013

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 11

Valuta: hrvaška kuna (HRK)

Članica schengenskega območja? Ne, Hrvaška ni članica schengenskega območja.

Predsedovanje Svetu EU: Hrvaška do zdaj še ni predsedovala Svetu EU.

Hrvaška v EU

Evropski parlament

Iz Hrvaške prihaja 11 poslancev Evropskega parlamenta: več o hrvaških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Hrvaškem hrvatski  

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki hrvaške vlade.

Predsedstvo Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Hrvaške je Neven Mimica English , ki je pristojen za mednarodno sodelovanje in razvoj.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Hrvaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Hrvaška ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 9 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Hrvaška ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Hrvaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega hrvaškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se hrvaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Hrvaška prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Hrvaška-EU za leto 2014: 

  • Skupaj finančna sredstva za Hrvaško: 0,584 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % hrvaškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,40 %
  • Skupaj hrvaški prispevek v proračun EU: 0,387 milijarde EUR
  • Hrvaški prispevek v proračun EU v % hrvaškega BND: 0,93 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Hrvaškem, ki jih financira EU 

Več o tem, kaj so Hrvaški prinesla sredstva EU.

Praktične informacije