ChorvátskoChorvátsko

Rok pristúpenia k EÚ: 2013

Hlavné mesto: Záhreb

Celková rozloha: 56 594 km²

Obyvateľstvo: 4 398 150

Mena: kuna

Schengenský priestor: Chorvátsko by sa malo stať členom schengenského priestoru do roku 2015

Chorvátsko

O krajine

Chorvátsko susedí s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskom, Čiernou Horou, Srbskom a Slovinskom. Svoju nezávislosť získalo v roku 1991. Vyše 70 rokov predtým bolo súčasťou bývalej Juhoslávie.

História

Prvá zmienka o chorvátskom kniežatstve je z 8. storočia (o 200 rokov neskôr kráľovstvo). Počas nasledujúcich storočí bolo pod významným vplyvom Rakúska a Uhorska. 15. a 17. storočie bolo poznamenané častými konfliktmi s Osmanskou ríšou.

Vlajka

Tri farby na chorvátskej vlajke predstavujú tri historické štáty: Chorvátsko (červená a biela), Slavónsko (biela a modrá) a Dalmáciu (červená a modrá).

Parlamentná demokracia

Chorvátsko je parlamentnou demokraciou. Právomoc je rozdelená medzi volený parlament (zákonodarná moc), vládu a voleného prezidenta (výkonná moc) a autonómne súdy (súdna moc).

Geografia

Väčšiu časť Chorvátska tvoria nížiny. Hornatá časť a najmä pláže lákajú mnoho návštevníkov. Súčasťou Chorvátska je aj 1 246 ostrovov a ostrovčekov, z ktorých 48 je trvalo obývaných.

Chorvátsko a EÚ

Chorvátsko pristúpilo k EÚ ako jeho 28. člen 1. júla 2013. Krajina požiadala o členstvo v roku 2003 a prístupové rokovania začali v roku 2005. Cieľom je ďalšia integrácia – Chorvátsko by sa malo stať členom schengenského priestoru do roku 2015 a členom eurozóny hneď, ako jeho hospodárstvo splní požadované kritériá týkajúce sa inflácie, verejných financií, stability menového kurzu a úrokových sadzieb.

Podobne ako iné krajiny EÚ, aj Chorvátsko musí uplatňovať právne predpisy dohodnuté na úrovni EÚ, ktoré sa týkajú napríklad bezpečnosti potravín, uznávania odborných kvalifikácií z iných krajín či roamingových poplatkov.

V prípade niektorých právnych predpisov sa na Chorvátsko uplatňuje prechodné obdobie. Týka sa to napríklad nižších sadzieb spotrebnej dane na cigarety (do konca roku 2017) či používania rybárskych sietí (do júna 2014), ktoré sú v ostatných krajinách EÚ zakázané.

Užitočné odkazy

Chorvátsko

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?