You are here:

Chorvátsko

Chorvátsko

Chorvátsko má hranice s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskom, Čiernou Horou, Srbskom a Slovinskom. Nezávislou krajinou je od roku 1991. Krajina má dlhé členité pobrežie Jadranského mora a takisto viac ako 1 000 ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je permanentne obývaných len asi 48.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Chorvátska v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,2 %), priemysel (21,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (15,4 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Chorvátska sú Taliansko, Bosna a Hercegovina a Slovinsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Taliansko a Slovinsko.

Hlavné mesto: Záhreb

Zemepisná rozloha: 56 594 km2

Obyvateľstvo: 4 225 316 (2015)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,8 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 43,897 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: chorvátčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. júla 2013

Počet poslancov v Európskom parlamente: 11

Mena: chorvátska kuna (HRK)

Štát schengenského priestoru? Nie, Chorvátsko nie je štátom schengenského priestoru.

Predsedníctvo Rady: Chorvátsko zatiaľ nemalo príležitosť ujať sa rotujúceho predsedníctva Rady EÚ.

Chorvátsko v EÚ

Európsky parlament

Chorvátsko má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Chorvátsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Chorvátsku hrvatski  

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia chorvátskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Chorvátsko do Európskej komisie je Neven Mimica English , ktorý je zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Chorvátsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Chorvátsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Chorvátsko má vo Výbore regiónov 9 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Chorvátsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Chorvátska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Chorvátska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku. 

Prehľad finančných vzťahov Chorvátska s EÚ v roku 2014: 

  • Celkové výdavky EÚ v Chorvátsku – 0,584 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % chorvátskeho hrubého národného dôchodku (HND) – 1,40 %
  • Celkový príspevok Chorvátska do rozpočtu EÚ – 0,387 miliardy EUR
  • Príspevok Chorvátska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,93 % 

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Chorvátsku 

Viac informácií o tom, ako Chorvátsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Chorvátsku