HorvātijaHorvātija

Iestāšanās gads ES: 2013

Galvaspilsēta: Zagreba

Kopējā platība: 56 594 km²

Iedzīvotāju skaits: 4 398 150

Valūta: kuna

Šengenas zona: gaidāms, ka Horvātija pievienosies Šengenas zonai līdz 2015. gadam

Horvātija

Ievads

Horvātija robežojas ar Bosniju un Hercegovinu, Serbiju, Slovēniju, Melnkalni un Ungāriju. Kopš 1991. gada tā ir neatkarīga valsts. Pirms tam vairāk nekā 70 gadus Horvātija bija bijušās Dienvidslāvijas sastāvdaļa.

Vēsture

Horvātijas hercogiste radās 8. gadsimtā un 200 gadus vēlāk kļuva par karalisti. Nākamajās desmitgadēs to ļoti ietekmēja kaimiņi: Austrija un Ungārija, bet no 15. līdz 17. gadsimtam tā bieži cīnījās ar Osmaņu impēriju.

Karogs

Horvātijas karogā ir trīs krāsas. Tās nāk no to triju valstu karogiem, no kurām laika gaitā izveidojusies mūsdienu Horvātija: Horvātijas karalistes (kuras karogs bija sarkanbalts), Slavonijas karalistes (tās karogs bija balts un zils) un Dalmācijas karalistes (kuras karogs bija sarkanzils).

Parlamentāra demokrātija

Horvātija ir parlamentāra republika. Vara sadalīta starp vēlētu parlamentu (likumdevējs), valdību un vēlētu prezidentu (izpildvara) un neatkarīgām tiesām (tiesu vara).

Ģeogrāfija

Lielākā daļa Horvātijas teritorijas ir zemiene. Uz tās kalniem un jo īpaši uz tās pludmalēm dodas daudzi tūristi. Horvātijai pieder arī 1246 salas un saliņas, no kurām pastāvīgi apdzīvotas ir tikai 48.

Horvātija un ES

Horvātija kļuva par Eiropas Savienības 28. dalībvalsti 2013. gada 1. jūlijā pēc tam, kad 2003. gadā bija iesniegusi pieteikumu, bet 2005. gadā sākusi sarunas. Tagad mērķis ir turpināt integrāciju. Gaidāms, ka Horvātija pievienosies Šengenas zonai līdz 2015. gadam un savu valūtu kunu aizstās ar eiro, kolīdz tās ekonomika (proti, inflācija, valsts finanses, valūtas kursa stabilitāte un procentu likmes) atbildīs kritērijiem.

Tāpat kā pārējām ES dalībvalstīm, arī Horvātijai ir jāpilda tiesību akti, kas pieņemti ES līmenī, piemēram, regulējums attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu, citās valstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un mobilo sakaru viesabonēšanas tarifiem.

Attiecībā uz dažu prasību izpildi Horvātija ir vienojusies par pārejas periodu. Piemēram, līdz 2017. gada beigām Horvātijā būs zemāks akcīzes nodoklis cigaretēm, bet zvejnieki līdz 2014. gada jūnijam drīkstēs turpināt zvejot ar tīkliem, kas ir aizliegti pārējā ES.

Noderīgas saites

  • Aktualitāte: Horvātijas pievienošanās ES deenfr
  • Eiropas Parlamenta birojs Horvātijā hr
  • Komisijas pārstāvniecība Horvātijā hr
  • Horvātijas valdība hr
  • Informācija tūristiem – Horvātija csdadeesfrhrithunlplsksvslen
  • Kādas tiesības ES pilsoņiem ir, ceļojot Eiropā
  • Horvātija: zeme un cilvēki enfrhr

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Horvātija

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?