You are here:

An Chróit

An Chróit

Tá teorainn ag an gCróit leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin, leis an Ungáir, le Montainéagró, leis an tSeirbia agus leis an tSlóivéin. Tá sí neamhspleách ó bhí 1991 ann. Tá cósta fada aici le hais Mhuir Aidriad. Tá os cionn 1 000 oileán aici ach níl daoine ina mbuanchónaí ach ar 48 oileán díobh sin.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Cróite in 2014: an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, iompar, seirbhísí cóiríochta agus bia (21.2 %) an tionsclaíocht (21.1 %); agus riarachán poiblí, cosaint, oideachas, sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta (15.4 %).

Is iad an Iodáil, an Bhoisnia agus an Heirseagavéin agus an tSlóivéín na tíortha is mó a n-easpórtálann an Chróit earraí chucu agus an Ghearmáin, an Iodáil agus an Rúis is mó a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Ságrab

Achar na tíre: 56 594 km2

Daonra: 4 225 316 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 0.8 % (2015)

Olltáirgeacht intíre: EUR 43.897 billiún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an Chróitis

Córas polaitíochta: poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát den AE ón: 1 Iúil 2013

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 11

Airgeadra: Kuna (HRK)

Limistéar Schengen: Níl an Chróit ina ball de Limistéar Schengen.

Uachtaránacht na Comhairle: Ní raibh Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na Cróite riamh go dtí seo.

An Chróit san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 11 Fheisire ag an gCróit i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa Chróit hrvatski  

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Cróite i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is é Neven Mimica English an té a cheap an Chróit ina Choimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Comhar Idirnáisiúnta agus Forbairt na cúraimí atá air.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa Chróit

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

9 n-ionadaí English ag an gCróit ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

9 n-ionadaí English ag an gCróit ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an Chróit i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti keel suomi français hrvatski magyar italiano lietuvių kalba latviešu valoda Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Cróite chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an Chróit don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine. 

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Cróite leis an AE in 2014: 

  • Caiteachas iomlán an AE sa Chróit – EUR 0.584 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Cróite – 1.40 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Cróite isteach i mbuiséad an AE – EUR 0.387 billiún
  • Ranníocaíocht na Cróite le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.93 % 

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa Chróit a fuair maoiniú ón AE 

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don Chróit.

Eolas praiticiúil