HorvaatiaHorvaatia

ELiga ühinemise aasta: 2013

Pealinn: Zagreb

Üldpindala: 56 594 km²

Rahvaarv: 4 398 150

Rahaühik: kuna

Schengeni ala: Horvaatia ühineb Schengeni alaga eeldatavasti 2015. aastaks

Horvaatia

Horvaatia tutvustus

Horvaatia piiririikideks on Bosnia ja Hertsegoviina, Ungari, Montenegro, Serbia ja Sloveenia. Horvaatia on olnud iseseisev riik alates 1991. aastast. Enne seda kuulus ta rohkem kui 70 aastat endise Jugoslaavia koosseisu.

Ajalugu

Horvaatia hertsogkond tekkis esimest korda 8. sajandil ning 200 aastat hiljem sai sellest kuningriik. Järgnevatel aastakümnetel avaldasid sellele suurt mõju Austria ja Ungari, 15.–17. sajandit iseloomustavad aga sagedased kokkupõrked Ottomani impeeriumiga.

Lipp

Horvaatia lipu kolm värvi esindavad kolme riiki, millest Horvaatia on moodustatud: Horvaatia kuningriik (punane ja valge), Slavoonia kuningriik (valge ja sinine) ning Dalmaatisa kuningriik (punane ja sinine).

Parlamentaarne demokraatia

Horvaatias valitseb parlamentaarne demokraatia. Võim on jagatud rahva poolt valitava parlamendi (seadusandlik võim), valitsuse ja otsevalitava presidendi (täidesaatev võim) ning autonoomsete kohtute (kohtuvõim) vahel.

Geograafia

Suur osa riigist on tasane, kuid Horvaatia mäed ning eriti selle rannik meelitavad sinna palju külastajaid. Horvaatial on ka 1246 saart ja laidu, millest 48 on alaliselt asustatud.

Horvaatia ja EL

Horvaatia esitas taotluse ELiga ühinemiseks 2003. aastal. Ühinemisläbirääkimised algasid 2005. aastal ning 1. juulil 2013 sai Horvaatiast ELi 28. liikmesriik. Nüüd on eesmärgiks edasine integratsioon – 2015. aastaks peaks Horvaatia eeldatavasti ühinema Schengeni alaga ning kohe, kui riigi majandus vastab inflatsiooni, riigi rahanduse, vahetuskursi stabiilsuse ja intressimääradega seotud tingimustele, võtma praeguse vääringu kuna asemel kasutusele euro.

Nii nagu teised ELi liikmesriigid, peab Horvaatia rakendama ELi tasandil vastu võetud õigusakte, näiteks sellistes valdkondades nagu toiduohutus, teistes liikmesriikides välja antud kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ning mobiilikõnede piirhinnad välismaalt helistades.

Mõnede õigusaktide puhul on Horvaatiaga kokku lepitud üleminekuajas. Näiteks võib Horvaatia kuni 2017. aasta lõpuni kohaldada sigarettide puhul madalamat aktsiisimäära ning kalurid võivad kuni 2014. aasta juunini jätkata ülejäänud ELis keelatud võrkude kasutamist.

Kasulikud viidad

  • Eriteema: Horvaatia ühineb ELiga deenfr
  • Euroopa Parlamendi infobüroo Horvaatias hr
  • Euroopa Komisjoni esindus Horvaatias hr
  • Horvaatia valitsus hr
  • Turismiinfo – Horvaatia csdadeesfrhrithunlplsksvslen
  • ELi kodanike õigused Euroopas reisimisel
  • Horvaatia: riik ja inimesed enfrhr
Horvaatia

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?