Navigatsioonitee

You are in the principal navigation of the site

Horvaatia

Horvaatia piiririikideks on Bosnia ja Hertsegoviina, Ungari, Montenegro, Serbia ja Sloveenia. Horvaatia on olnud iseseisev alates 1991. aastast. Horvaatial on Aadria mere rannikul pikk ja maaliline rannajoon. Aadria meres on riigil üle 1000 suurema ja väiksema saare, millest ainult 48 on pidevalt asustatud.

Horvaatia majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2012. aastal tööstus (20,9%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,1%) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,0%).

Horvaatia peamised ekspordipartnerid on Itaalia, Bosnia ja Hetsegoviina ning Saksamaa ning peamised impordipartnerid on Itaalia, Saksamaa ja Venemaa.

Pealinn: Zagreb

Pindala: 87 661,0 km2

Rahvaarv: 4 275 984 (2012)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 0,8% (2012)

SKP: 43,682 miljardit eurot (2012)

ELi ametlik keel: horvaadi

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. juuli 2013

Kohti Euroopa Parlamendis: 11

Rahaühik: Horvaatia kuna (HRK)

Schengeni ala liige? Ei, Horvaatia ei ole Schengeni ala liige.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Horvaatia ei ole veel täitnud roteeruva ELi Nõukogu eesistuja rolli.

Lugege täiendavalt

Horvaatia ELis

Euroopa Parlament

Horvaatiast on Euroopa Parlamenti valitud 11 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Horvaatias hrvatski 

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Horvaatia valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Horvaatia poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Neven Mimica English, kelle vastutusalaks on rahvusvaheline koostöö ja areng.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Horvaatias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Horvaatial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 9 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Horvaatial on Regioonide Komitees 9 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Horvaatia suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Horvaatia nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Horvaatia rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Horvaatia rahaliste vahendite jaotus ELis 2012. aastal: 

  • ELi kogukulud Horvaatias – 104 miljonit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Horvaatia kogurahvatulust – 0,24%
  • Horvaatia kogupanus ELi eelarvesse – 0 eurot
  • Horvaatia poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,00% 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Horvaatias Englishhrvatski
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Horvaatias 

Lisateave selle kohta, kuidas Horvaatia ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave