You are here:

Kroatien

Kroatien

Kroatien grænser op til Bosnien-Hercegovina, Ungarn, Montenegro, Serbien og Kroatien og blev selvstændigt i 1991. Landet har en lang og dramatisk kystlinje ved Adriaterhavet med mere end 1 000 øer og småøer, hvoraf kun 48 er permanent beboede.

I 2014 var de vigtigste sektorer i Kroatiens økonomi engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (21,2 %), industri (21,1 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundhed og sociale foranstaltninger (15,4 %).

Kroatiens største eksportpartnere er Italien, Bosnien-Hercegovina og Slovenien, mens landets største importpartnere er Tyskland, Italien og Slovenien.

Hovedstad: Zagreb

Areal: 56 594 km2

Befolkningstal: 4 225 316 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 0,8 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 43,897 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Kroatisk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. juli 2013

Pladser i Europa-Parlamentet: 11

Valuta: Kroatiske kuna (HRK)

Med i Schengenområdet? Nej, Kroatien er ikke medlem af Schengenområdet.

Formandskab for Rådet: Kroatien har endnu ikke haft EU-formandskabet.

Kroatien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 11 kroatiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Kroatien hrvatski  

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den kroatiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Kroatien har udnævnt Neven Mimica English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for internationalt samarbejde og udvikling.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Kroatien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Kroatien har 9 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Kroatien har 9 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Kroatien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "kroatisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Kroatien, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Opdeling af Kroatiens finanser i relation til EU i 2014: 

  • EU’s samlede udgifter i Kroatien – 0,584 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Kroatiens bruttonationalindkomst (BNI) – 1,40 %
  • Samlet kroatisk bidrag til EU-budgettet – 0,387 milliarder EUR
  • Kroatiens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,93 % 

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Kroatien 

Læs mere om EU-finansiering i Kroatien.

Praktiske oplysninger