You are here:

Chorvatsko

Chorvatsko

Chorvatsko sousedí s Bosnou a Hercegovinou, Maďarskem, Černou Horou, Srbskem a Slovinskem. Nezávislým státem je od roku 1991. Má dlouhé a členité jaderské pobřeží, které lemuje více než 1 000 ostrovů a ostrůvků, z nichž jen 48 je trvale obýváno.

Nejdůležitějšími odvětvími chorvatského hospodářství byly v roce 2014 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinství (21,2 %), průmysl (21,1 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,4 %).

Hlavními vývozními partnery Chorvatska jsou Itálie, Bosna a Hercegovina a Slovinsko. Chorvatsko dováží nejvíce z Německa , Itálie a Slovinska.

Hlavní město: Záhřeb

Rozloha: 56 594 km2

Počet obyvatel: 4 225 316 (2015)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 0,8 % (2015)

Hrubý domácí produkt (HDP): 43,085 miliardy EUR (2014)

Úřední jazyk EU: chorvatština

Politický systém: parlamentní republika

Vstup do EU: 1. července 2013

Počet křesel v Evropském parlamentu: 11

Měna: chorvatská kuna (HRK)

Je součástí schengenského prostoru? Ne, Chorvatsko součástí schengenského prostoru není.

Předsednictví v Radě: Chorvatsko dosud nebylo předsednickou zemí v Radě EU.

Chorvatsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 chorvatských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Chorvatsku hrvatski  

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci chorvatského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Další informace o aktuálním předsednictví Rady EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Chorvatsko nominovalo Nevena Mimicu English , který je odpovědný za mezinárodní spolupráci a rozvoj.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Chorvatsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Chorvatsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 9 zástupců English . Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Chorvatsko má 9 zástupců English také ve Výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Chorvatsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby chorvatské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Chorvatsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku. 

Finanční prostředky směřující z EU do Chorvatska a naopak (2014): 

  • Výdaje EU v Chorvatsku celkem: 0,584 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl chorvatského hrubého národního důchodu (HND): 1,40 %
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 0,387 miliardy EUR
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU jako % chorvatského HND: 0,93 % 

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Chorvatsku 

Další informace o projektech realizovaných v Chorvatsku a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace