You are here:

Хърватия

Хърватия

Хърватия граничи с Босна и Херцеговина, Унгария, Черна гора, Сърбия и Словения и е независима държава от 1991 г. Страната има дълга и живописна крайбрежна ивица на Адриатическо море, в което тя притежава повече от 1000 малки и големи острова, едва 48 от които са населени.

Най-важните сектори на хърватската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,2 %), промишлеността (21,1 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,4 %).

Хърватия изнася най-много стоки в Италия, Босна и Херцеговина и Словения, а най-много внася от Германия, Италия и Словения.

Столица: Загреб

Площ: 56 594 км2

Население: 4 225 316 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,8 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 43,897 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: хърватски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 юли 2013 г.

Места в Европейския парламент: 11

Валута: хърватска куна (HRK)

Член на Шенгенското пространство? Не, Хърватия не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: Досега на Хърватия не е поверявано ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Хърватия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Хърватия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Хърватия hrvatski  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на хърватското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Хърватия комисар в Европейската комисия е Невен Мимица English , който отговаря за международното сътрудничество и развитието.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Хърватия

Европейски икономически и социален комитет

Хърватия има 9 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Хърватия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Хърватия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Хърватия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Хърватия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Хърватия с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,584 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Хърватия — 1,40 %
  • Обща вноска на Хърватия в бюджета на ЕС: 0,387 млрд. евро
  • Вноска на Хърватия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,93 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Хърватия 

Научете повече за това как Хърватия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация