You are here:

Хърватия

Хърватия

Хърватия граничи с Босна и Херцеговина, Унгария, Черна гора, Сърбия и Словения и е независима държава от 1991 г. Страната има дълга и живописна крайбрежна ивица на Адриатическо море, в което тя притежава повече от 1000 малки и големи острова, едва 48 от които са населени.

Най-важните сектори на хърватската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,2 %), промишлеността (21,1 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,4 %).

Хърватия изнася най-много стоки в Италия, Босна и Херцеговина и Словения, а най-много внася от Германия, Италия и Словения.

Столица: Загреб

Площ: 56 594 км2

Население: 4 246 700 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,8 % (2014 г.)

БВП: 43,085 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: хърватски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 юли 2013 г.

Места в Европейския парламент: 11

Валута: хърватска куна (HRK)

Член на Шенгенското пространство? Не, Хърватия не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: Досега на Хърватия не е поверявано ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Хърватия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Хърватия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Хърватия hrvatski  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на хърватското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Хърватия комисар в Европейската комисия е Невен Мимица English , който отговаря за международното сътрудничество и развитието.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Хърватия

Европейски икономически и социален комитет

Хърватия има 9 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Хърватия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Хърватия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Хърватия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Хърватия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Хърватия с ЕС през 2013 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,290 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от хърватския БНД — 0,69 %
  • Обща вноска на Хърватия в бюджета на ЕС: 0,227 млрд. евро
  • Вноска на Хърватия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,54 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Хърватия 

Научете повече за това как Хърватия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация