Sökväg

You are in the principal navigation of the site

Bulgarien

Bulgarien ligger på sydöstra Balkan och har ett varierat landskap. Norra delen av landet domineras av den vidsträckta Donauslätten, med Donau som gräns mot Rumänien. I söder breder höglandsområden och höglandsslätter ut sig, och i öster lockar stränderna vid Svarta havet turister året om.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2012 var industri (25,0 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,1 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (12,5 %).

Bulgarien exporterar främst till Italien, Turkiet och Tyskland och importerar mest från Italien, Ryssland och Tyskland.

Huvudstad: Sofia

Yta: 110 899,7 km²

Folkmängd: Cirka 7,3 miljoner (2012)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 1,5 % (2012)

BNP: 39,927 miljarder euro (2012)

Officiella EU-språk: Bulgariska

Statsskick: Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 1 januari 2007

Antal platser i Europaparlamentet: 17

Valuta: Bulgarisk lev (BGN)

Schengenland? Nej, Bulgarien är inte med i Schengenområdet

Ordförandeland i EU: Bulgarien kommer att hålla i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första gången 2018.

Läs mer

Bulgarien i EU

Europaparlamentet

Bulgarien har 17 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Bulgarien български 

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Bulgariens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Bulgariens ordförandeskap:

Juli–december 2018

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda 

EU-kommissionen

Bulgariens ledamot i EU-kommissionen är Kristalina Georgieva English, som är vice ordförande med ansvar för budget och personal.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Bulgarien 

Ekonomiska och sociala kommittén

Bulgarien har 12 ledamöter English i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Bulgarien har 12 ledamöter English i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Bulgarien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Bulgariens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Bulgarien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet. 

Bulgarien och EU-budgeten 2012: 

  • EU-bidrag till Bulgarien: 1,732 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 4,47 %
  • Bulgariens EU-avgift: 371 miljoner euro
  • Bulgariens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,96 % 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

  • EU-budgeten i Bulgarien българскиEnglish   
  • Pengar och EU
  • EU:s utgifter och inkomster DeutschEnglishfrançais 

EU-finansierade projekt i Bulgarien

Bulgariens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Bulgarien.

Praktisk information