You are here:

Bułgaria

Bułgaria

Leżąca w południowo-wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego Bułgaria posiada bardzo zróżnicowane warunki naturalne. W północnej części kraju rozciąga się rozległa Nizina Naddunajska. Granica z sąsiadującą Rumunią przebiega wzdłuż Dunaju. Z kolei na południu dominują obszary górskie i wyżynne, a położone w części wschodniej wybrzeże Morza Czarnego przyciąga turystów przez cały rok.

Do najważniejszych sektorów bułgarskiej gospodarki w 2014 r. należały przemysł (23,5 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21,3 %), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13,2 %).

Główne rynki eksportowe dla bułgarskiej gospodarki to Niemcy, Turcja i Wochy, a w przypadku importu – Rosja, Niemcy i Włochy.

Stolica: Sofia

Powierzchnia: 110 370 km²

Liczba mieszkańców: 7 202 198 (2015 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 1,4 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 42,011 miliardów EUR (2014 r.)

Język urzędowy: bułgarski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 stycznia 2007 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 17

Waluta: lew bułgarski (BGN)

Czy należy do strefy Schengen? Nie. Bułgaria nie jest członkiem strefy Schengen.

Przewodnictwo w Radzie: Bułgaria będzie po raz pierwszy sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 2018 r.

Bułgaria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 17 posłów z Bułgarii. Więcej informacji o bułgarskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Bułgarii български  

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele bułgarskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty bułgarskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2018 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Komisja Europejska

Bułgarską komisarz w Komisji Europejskiej jest Kristalina Georgiewa English , która pełni funkcję wiceprzewodniczącej i odpowiada za budżet i zasoby ludzkie.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Bułgarii 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bułgaria ma 14 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Bułgaria ma 12 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Bułgaria utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Bułgarii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Bułgaria wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Bułgaria a budżet UE w 2014 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Bułgarii: 2,255 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % bułgarskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 5,50 %
  • Łączny wkład Bułgarii do budżetu UE: 0,404 miliardów EUR
  • Wkład Bułgarii do budżetu UE jako % bułgarskiego DNB: 0,99 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Bułgarii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Bułgarię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Bułgaria się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Bułgaria – informacje praktyczne