You are here:

Bulgarije

Bulgarije

Bulgarije ligt in het zuidoosten van de Balkan en heeft een gevarieerd landschap. In het noorden van dit land ligt de uitgestrekte Donau-laagvlakte. De Donau vormt een natuurlijke grens met Roemenië. Het zuiden van het land bestaat vooral uit gebergten en hoogvlaktes. De Zwarte Zee in het oosten is het hele jaar door een toeristische bestemming.

De belangrijkste sectoren van de Bulgaarse economie waren in 2014 industrie (23,5 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (21,3 %), en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (13,2 %).

Bulgarije exporteert vooral naar Duitsland, Turkije en Italië en importeert vooral uit Rusland, Duitsland en Italië.

Hoofdstad: Sofia

Oppervlakte: 110 370 km²

Bevolking: 7 202 198 (2015)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 1,4 % (2015)

Bruto binnenlands product (bbp): 44,162 miljard EUR (2015)

Officiële EU-talen: Bulgaars

Staatsbestel: parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 1 januari 2007

Aantal zetels in het Europees Parlement: 17

Munteenheid: Bulgaarse lev (BGN)

Schengenland? Nee, Bulgarije maakt geen deel uit van het Schengengebied.

Voorzitterschap van de Raad: Bulgarije wordt in 2018 voor het eerst voorzitter van de Raad van de EU.

Bulgarije in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 17 Bulgaarse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Bulgarije български  

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Bulgaarse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Bulgarije:

Juli-december 2018

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Bulgarije heeft Kristalina Georgieva English aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is vicevoorzitter, bevoegd voor begroting en personeelszaken.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Bulgarije 

Europees Economisch en Sociaal Comité

Bulgarije heeft 14 vertegenwoordigers English in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Bulgarije heeft 12 vertegenwoordigers English in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Bulgarije houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Bulgaarse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Bulgarije?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Financiële EU-balans voor Bulgarije in 2014: 

  • Totale bestedingen van de EU in Bulgarije: 2,255 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Bulgaarse bruto nationaal inkomen (bni): 5,50 %
  • Totale Bulgaarse bijdrage aan de EU-begroting: 0,404 miljard EUR
  • Bulgaarse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,99 % 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Bulgarije

Het geld dat Bulgarije bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Bulgarije.

Praktische informatie