You are here:

Bulgaaria

Bulgaaria

Bulgaaria asub Balkani kaguosas ning sealne maastik on väga mitmekesine. Riigi põhjaosas domineerib suur Doonau madalik. Bulgaaria ja tema naaberriigi Rumeenia vahel on piiriks Doonau jõgi. Riigi lõunaosas seevastu domineerivad kõrgustikud ja kõrgtasandikud ning idas asuv Musta mere rannik on aastaringselt turistide meelispaigaks.

Bulgaaria majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2014. aastal tööstus (23,5 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,3 %) ning avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (13,2 %).

Bulgaaria peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Türgi ja Itaalia ning peamised impordipartnerid on Venemaa, Saksamaa ja Itaalia.

Pealinn: Sofia

Pindala: 110 370 km²

Rahvaarv: 7 202 198 (2015)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 1,4 % (2015)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 42,011 miljardit EUR (2014)

ELi ametlik keel: bulgaaria

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. jaanuar 2007

Kohti Euroopa Parlamendis: 17

Rahaühik: Bulgaaria levi (BGN)

Schengeni ala liige? Ei, Bulgaaria ei ole Schengeni ala liige.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Bulgaaria on esimest korda ELi Nõukogu eesistujariigiks 2018. aastal.

Bulgaaria ELis

Euroopa Parlament

Bulgaariast on Euroopa Parlamenti valitud 17 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Bulgaarias български  

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Bulgaaria valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Bulgaaria eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2018

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl) kohta. 

Euroopa Komisjon

Bulgaaria poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Kristalina Georgieva English , kelle vastutusalaks on eelarve ja personal. Ta on ka komisjoni asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Bulgaarias 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Bulgaarial on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 14 esindajat English . Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Bulgaarial on Regioonide Komitees 12 esindajat English . Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Bulgaaria suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Bulgaaria nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Bulgaaria rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele. 

Bulgaaria rahaliste vahendite jaotus ELis 2014. aastal: 

  • ELi kogukulud Bulgaarias – 2,255 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Bulgaaria kogurahvatulust – 5,50 %
  • Bulgaaria kogupanus ELi eelarvesse – 0,404 miljardit EUR
  • Bulgaaria poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,99 % 

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Bulgaarias

Rahalised vahendid, mida Bulgaaria maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Bulgaaria ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave