You are here:

България

България

Разположена в югоизточната част на Балканите, България се характеризира с разнообразна топография. В северната част се простират обширните низини на Дунавска равнина, а река Дунав служи за граница със съседна Румъния. В южната част на страната пък преобладават планински местности и високо разположени равнини, а на изток черноморското крайбрежие привлича туристи целогодишно.

Най-важните сектори на икономиката на България през 2014 г. са били промишлеността (23,5 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,3 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (13,2 %).

България изнася най-много стоки в Германия, Турция и Италия, а най-много внася от Русия, Германия и Италия.

Столица: София

Площ: 110 370 км²

Население: 7 202 198 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,4 % (2014 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 44,162 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: български

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 2007 г.

Места в Европейския парламент: 17

Валута: български лев (BGN)

Член на Шенгенското пространство? Не, България не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2018 г.

България в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 17 членове от България. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в България 

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на българското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на българското председателство:

юли — декември 2018 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от България комисар в Европейската комисия е Кристалина Георгиева English , която е заместник-председател и отговаря за бюджета и човешките ресурси.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в България 

Европейски икономически и социален комитет

България има 14 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

България има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

България поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на България в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава България?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на България с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 2,255 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на България: 5,50 %
  • Обща вноска на България в бюджета на ЕС: 0,404 милиарда EUR
  • Вноска на България в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,99 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в България

Средствата, които България внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как България се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация