You are here:

Belgija

Belgija

Belgija je zvezna država treh regij: Flandrije z nizozemsko jezikovno skupnostjo na severu, Valonije s francosko jezikovno skupnostjo na jugu ter dvojezične prestolnice Bruslja s francoščino in nizozemščino kot uradnima jezikoma. Na vzhodu države živi še manjše število pripadnikov nemške manjšine. Belgijska pokrajina je zelo razgibana: ob Severnem morju se razteza priobalna ravnina s 67 km obale, osrednji del je gričevnat, na jugu se dvigujejo gozdnati Ardeni.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Belgije leta 2012 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (22,8 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (19,9 %) ter industrija (15,9 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Francija in Nizozemska, glavni uvozni partnerji pa Nizozemska, Nemčija in Francija.

Glavno mesto: Bruselj

Površina: 30 528,0 km2

Prebivalstvo: 11 094 850 (2012)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 2,2 % (2012)

BDP: 375,881 milijarde EUR (2012)

Uradni jeziki EU: nizozemščina, francoščina in nemščina

Politični sistem: federalna parlamentarna ustavna monarhija

Država članica EU od: 25. marca 1957

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 21

Valutačlanica evroobmočja English od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Predsedovanje Svetu EU: Belgija je Svetu EU predsedovala 12-krat v času od 1958 do 2010.

Belgija v EU

Evropski parlament

Iz Belgije prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o belgijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Belgiji DeutschfrançaisNederlands

Svet Evropske unije

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki belgijske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Belgijsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1958 | jan–jun 1961 | jan–jun 1964 | jan–jun 1967 | jan–jun 1970 | jan–jun 1973 | jul–dec 1977 | jan–jun 1982 | jan–jun 1987 | jul–dec 1993 | jul–dec 2001 | jul–dec 2010

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Belgije je Marianne Thyssen English, ki je pristojna za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Belgiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Belgija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Belgija ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Belgije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega belgijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se belgijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Belgija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Belgija–EU za leto 2012: 

  • Skupaj finančna sredstva EU za Belgijo: 6,969 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % belgijskega BND: 1,83 %
  • Skupaj belgijski prispevek v proračun EU: 3,643 milijarde evrov
  • Belgijski prispevek v % belgijskega BND: 0,96 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

  • Sredstva EU za Belgijo DeutschEnglishfrançaisNederlands
  • Proračun EU
  • Prihodki in odhodki EU DeutschEnglishfrançais 

Projekti v Belgiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Belgija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Belgiji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije