You are here:

Avstrija

Avstrija

Zaradi svoje lege na vzhodnem robu Alp je Avstrija pretežno gorata država. Alpska gorska veriga prevladuje v zahodnem in južnem delu Avstrije, nižje ležeči vzhodni deli pa segajo v Podonavje.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Avstrije leta 2014 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,8 %), industrija (22,1 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,7 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Italija in ZDA, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Italija in Švica.

Glavno mesto: Dunaj

Površina: 83 879 km²

Prebivalstvo: 8 576 261 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 1,7 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 337,162 milijarde EUR (2015)

Uradni jezik EU: nemščina

Politična ureditev: zvezna parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. januarja 1995

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 18

Valuta: Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 1 decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: Avstrija je Svetu EU predsedovala dvakrat – leta 1998 in leta 2006. Naslednjič mu bo predsedovala leta 2019.

Avstrija v EU

Evropski parlament

Iz Avstrije prihaja 18 poslancev Evropskega parlamenta: več o avstrijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Avstriji Deutsch

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki avstrijske vlade.

Predsedstvo Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Avstrijsko predsedovanje Svetu:

julij–december 1998 | januar–junij 2006 | januar–junij 2019

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Avstrije je Johannes Hahn English , ki je pristojen za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.
Predstavništvo Evropske komisije v Avstriji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Avstrija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 14 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Avstrija ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Avstrije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega avstrijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se avstrijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Avstrija prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Finančna razčlenitev Avstrija-EU za leto 2014: 

  • Skupaj finančna sredstva za Avstrijo: 1,573 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % avstrijskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,48 %
  • Skupaj avstrijski prispevek v proračun EU: 2,691 milijarde EUR
  • Avstrijski prispevek v proračun EU v % avstrijskega BND: 0,82 % 

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Avstriji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Avstrija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Avstriji prinesla sredstva EU.

Praktične informacije