You are here:

Austria

Austria

Austria jest w przeważającej mierze krajem górskim – to na jej terytorium leży wschodnia część Alp. Ten łańcuch górski rozciąga się w zachodniej i południowej części kraju, natomiast w nizinnej części wschodniej leży dorzecze Dunaju.

Do najważniejszych sektorów austriackiej gospodarki w 2014 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,8 %), przemysł (22,1 %) oraz administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (17,7 %).

Główne rynki eksportowe dla austriackiej gospodarki to Niemcy, Włochy i USA, a w przypadku importu – Niemcy, Włochy i Szwajcaria.

Stolica: Wiedeń

Powierzchnia: 83 879 km²

Ludność państwa: 8 576 261 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 1,7 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 337,162 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: niemiecki

Ustrój polityczny: republika federalna

W UE od: 1 stycznia 1995 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 18

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Austria jest członkiem strefy Schengen od 1 grudnia 2007 r.

Prezydencja w Radzie: Austria dwukrotnie sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE: w 1998 r. i w 2006 r. Jej kolejna prezydencja przypada w 2019 r.

Austria w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 18 posłów z Austrii. Więcej informacji o austriackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Austrii Deutsch

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele austriackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty austriackiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1998 r. styczeń–czerwiec 2006 r., styczeń–czerwiec 2019 r.,

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Komisja Europejska

Austriackim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Johannes Hahn English , który odpowiada za europejską politykę sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.
Przedstawicielstwo Komisji w Austrii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Austria ma 14 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Austria ma 12 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Austria utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Austrii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Austria wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Austria a budżet UE w 2014 r.: 

  • Łączne wydatki UE w Austrii: 1,573 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % austriackiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,48 %
  • Łączny wkład Austrii do budżetu UE: 2,691 miliardów EUR
  • Wkład Austrii do budżetu UE jako % austriackiego DNB: 0,82 % 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Austrii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Austrię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Austria się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Austria – informacje praktyczne