You are here:

Austrija

Austrija

Tā kā Austrija atrodas Alpu kalnu grēdas austrumdaļā, liela daļa tās teritorijas ir kalnaina. Kalnu grēda dominē Austrijas rietumu un dienvidu ainavā, bet zemāk esošie austrumu reģioni atrodas Donavas baseinā.

Svarīgākās Austrijas ekonomikas nozares 2014. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,8 %), rūpniecība (22,1 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (17,7 %).

Galvenie Austrijas eksporta partneri ir ASV, Itālija un Vācija, bet importē tā galvenokārt no Itālijas, Šveices un Vācijas.

Galvaspilsēta: Vīne

Platība: 83 879 km²

Iedzīvotāju skaits: 8 576 261 (2015)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 1,7 % (2015)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 337,162 miljardi EUR (2015)

ES oficiālā valoda: vācu

Valsts iekārta: federāla parlamentāra republika

ES dalībvalsts kopš: 1995. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 18

Valūta: Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 1999. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts? Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 1. decembris.

ES Padomes prezidentūra: rotējošo prezidentūru ES Padomē Austrija ir uzņēmusies divreiz: 1998. un 2006. gadā. Nākamā reize būs 2019. gadā.

Austrija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 18 deputāti no Austrijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Austrijā Deutsch

ES Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Austrijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Austrijas prezidentūras posmi:

1998. gada jūlijs – decembris | 2006. gada janvāris – jūnijs | 2019. gada janvāris – jūnijs

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Eiropas Komisija

Austrijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Johanness Hāns English , kura pārziņā ir Eiropas kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs, kuru sauc par pārstāvniecību.
Komisijas pārstāvniecība Austrijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Austrijai ir 14 pārstāvji English  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Austrijai ir 12 pārstāvji English  Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Austrijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Austriju un ES iestādēm. Tās kā “Austrijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Austrija iemaksā, un cik tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība. 

Austrijas finanšu sadalījums 2014. gada ES budžetā: 

  • ES kopējie izdevumi Austrijā: 1,573 miljardi EUR;
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Austrijas nacionālā kopienākuma (NKI): 0,48 %;
  • Austrijas kopējais ieguldījums ES budžetā: 2,691 miljardi EUR;
  • Austrijas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI: 0,82 %. 

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Austrijā

Nauda, ko Austrija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Austrijā.

Praktiska informācija