You are here:

Itävalta

Itävalta

Itävalta sijaitsee Alppien itäpäässä, ja suuri osa sen pinta-alasta on vuoristoista. Alpit hallitsevat maan länsi- ja eteläosia, kun taas itäosat sijaitsevat Tonavan laaksossa.

Itävallan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2012 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (22,3 %), teollisuus (21,8 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,7 %).

Itävallan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Italia ja Yhdysvallat ja tuontimaat Saksa, Italia ja Sveitsi.

Pääkaupunki: Wien

Pinta-ala: 83 879,0 km²

Väkiluku: 8 408 121 (2012)

Osuus EU:n väkiluvusta: 1,7 % (2012)

BKT: 307 miljardia euroa (2012)

Virallinen EU-kieli: saksa

Poliittinen järjestelmä: parlamentaarinen liittotasavalta

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.1.1995

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 18

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen English 1.1.1999 alkaen

Schengen-jäsenyys: kyllä, Itävalta on kuulunut Schengen-alueen 1 joulukuuta 2007 alkaen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: Itävalta on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 2 kertaa, vuosina 1998 ja 2006. Sen seuraava vuoro on vuonna 2019.

Itävalta EU:ssa

Euroopan parlamentti

Itävallalla on 18 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Itävallan-tiedotustoimisto Deutsch

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Itävallan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Itävallan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1998 | tammikuu–kesäkuu 2006 | tammikuu–kesäkuu 2019

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda 

Euroopan komissio

Itävallasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Johannes Hahn English, jonka vastuualueena on Euroopan naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.
Euroopan komission Itävallan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Itävallalla on 12 edustajaa English Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Itävallalla on 12 edustajaa English alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Itävalta pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Itävalta antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Itävallan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2012: 

  • EU-rahoitus Itävallassa: 1,856 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Itävallan bruttokansantuloon: 0,60 %
  • Itävallan maksut EU:n talousarvioon: 2,765 miljardia euroa
  • Itävallan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,89 % 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

  • EU:n talousarvio – maakohtaista tietoa DeutschEnglish
  • EU ja raha
  • EU:n tulot ja menot DeutschEnglishfrançais

EU:n rahoittamat hankkeet Itävallassa

Itävallan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Itävallassa).

Käytännön tietoa