RakouskoRakousko

Rok vstupu do EU: 1995

Hlavní město: Vídeň

Rozloha: 83 870 km²

Počet obyvatel: 8,3 milionu

Měna: Členem eurozóny od 1999 (€)

Schengenský prostor : součástí Schengenský prostor od 1995

Rakousko

Západní a jižní části Rakouska dominují Alpy, zatímco východní spolkové země, včetně Vídně, leží v dunajské kotlině.

Po celá století, až do konce 1. světové války, bylo Rakousko centrem rozlehlé říše, která ovládala značnou část střední Evropy. V současnosti je Rakousko spolkovou republikou, která se skládá z devíti spolkových zemí.

Ve Vídni sídlí několik mezinárodních organizací, včetně sekretariátu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Organizace zemí vyvážejících ropu.

Rakouský parlament má dvě komory. Národní rada, neboli Nationalrat, má 183 členů, kteří jsou voleni v přímých všeobecných volbách na dobu pěti let. Spolková rada neboli Bundesrat je horní komora s přibližně 62 členy zastupujícími jednotlivé spolkové země. Její členové jsou voleni na čtyři roky nebo šest let.

Rakousko má bohaté kulturní dědictví. Významné místo v něm má skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, avšak velmi oblíbená je i hudba Franze Schuberta. V oblasti filosofie stále vyvolává kontroverze Sigmund Freud. Jedním z těch, kdo značně ovlivnili filosofii ve 20. století, byl i Ludwig Wittgenstein. Ve výtvarném umění je to pak Gustav Klimt, jehož malby z přelomu 19. a 20. století obdivuje celý svět.

Rakouské hospodářství tvoří převážně průmysl a zemědělství, přičemž významným zdrojem příjmů je i turistika.

Kulinářské speciality Wiener Schnitzel a Apfelstrudel se proslavily do takové míry, že jejich názvy není nutno překládat.

Užitečné odkazy

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Rakousko

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?