You are here:

Австрия

Австрия

Австрия е предимно планинска държава, тъй като е разположена в източната част на Алпите. Планинските вериги обхващат западната и южната част на страната, докато в източната си част тя е покрита от равнини по поречието на река Дунав.

Най-важните сектори на австрийската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,8 %), промишлеността (22,1 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,7 %).

Австрия изнася най-много стоки в Германия, Италия и САЩ, а най-много внася от Германия, Италия и Швейцария.

Столица: Виена

Площ: 83 879 km²

Население: 8 507 786 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,7 % (2014 г.)

БВП: 329,296 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: немски

Политическа система: федерална парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1995 г.

Места в Европейския парламент: 18

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от: 1 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Австрия е била начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС два пъти: през 1998 и 2006 г. През 2019 г. тя отново ще бъде председател.

Австрия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 18 членове от Австрия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Австрия Deutsch

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на австрийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на австрийското председателство:

юли — декември 1998 г. януари — юни 2006 г. януари — юни 2019 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Австрия комисар в Европейската комисия е Йоханес Хан English , който отговаря за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията в Австрия

Европейски икономически и социален комитет

Австрия има 14 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Австрия има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Австрия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Австрия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Австрия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Австрия с ЕС през 2013 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,862 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от австрийския БНД: 0,60 %
  • Обща вноска на Австрия в бюджета на ЕС: 3,028 милиарда EUR
  • Вноска на Австрия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,97 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Австрия

Средствата, които Австрия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Австрия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация