You are here:

Австрия

Австрия

Австрия е предимно планинска държава, тъй като е разположена в източната част на Алпите. Планинските вериги обхващат западната и южната част на страната, докато в източната си част тя е покрита от равнини по поречието на река Дунав.

Най-важните сектори на австрийската икономика през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,8 %), промишлеността (22,1 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,7 %).

Австрия изнася най-много стоки в Германия, Италия и САЩ, а най-много внася от Германия, Италия и Швейцария.

Столица: Виена

Площ: 83 879 km²

Население: 8 576 261 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,7 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 337,162 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: немски

Политическа система: федерална парламентарна република

Член на ЕС от: 1 януари 1995 г.

Места в Европейския парламент: 18

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от: 1 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Австрия е била начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС два пъти: през 1998 и 2006 г. През 2019 г. тя отново ще бъде председател.

Австрия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 18 членове от Австрия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Австрия Deutsch

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на австрийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на австрийското председателство:

юли — декември 1998 г. януари — юни 2006 г. януари — юни 2019 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Австрия комисар в Европейската комисия е Йоханес Хан English , който отговаря за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията в Австрия

Европейски икономически и социален комитет

Австрия има 14 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Австрия има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Австрия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Австрия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Австрия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за финансовите отношения на Австрия с ЕС през 2014 г.: 

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 1,573 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Австрия: 0,48 %
  • Обща вноска на Австрия в бюджета на ЕС: 2,691 милиарда EUR
  • Вноска на Австрия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,82 % 

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Австрия

Средствата, които Австрия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Австрия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация