Hoe wordt een land lid van de EU?

Lid worden van de EU is een ingewikkelde procedure die veel tijd in beslag neemt. Eerst moet een kandidaat-lidstaat aan allerlei voorwaarden voldoen, en daarna moet het land alle regels en wetten van de EU omzetten.

Ieder land dat voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap DeutschEnglishfrançais kan een aanvraag indienen. Die voorwaarden staan bekend als de "criteria van Kopenhagen" en omvatten een vrije markteconomie, een stabiele democratie en rechtsstaat, en instemming met alle wetten en regels van de EU, inclusief de euro.

Een land dat wil toetreden, moet het lidmaatschap aanvragen bij de Raad, die op zijn beurt de Commissie vraagt om na te gaan of de kandidaat aan alle criteria van Kopenhagen voldoet. Geeft de Commissie een positief advies, dan moet de Raad het eens worden over een onderhandelingsmandaat. Daarna gaan de formele onderhandelingen DeutschEnglishfrançais over ieder onderwerp afzonderlijk van start.

Omdat iedere kandidaat-lidstaat zoveel EU-regels moet omzetten in nationale wetgeving, kunnen de onderhandelingen erg lang duren. De landen krijgen wel financiële DeutschEnglishfrançais, administratieve en technische DeutschEnglishfrançais steun in die zogenaamde pretoetredingsperiode DeutschEnglishfrançais.

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?