Pievienošanās Eiropas Savienībai

Iestāšanās Eiropas Savienībā nav lieta, kas notiek vienā mirklī. Gluži otrādi, tā ir sarežģīta procedūra. Kad valsts, kas lūgusi, lai to uzņem ES, ir izpildījusi dalības kritērijus, tai ir visās jomās jāievieš ES noteikumi un regulējums.

Jebkura valsts, kas atbilst dalības kritērijiem DeutschEnglishfrançais, var iesniegt lūgumu, lai to uzņem ES. Šīs prasības ir pazīstamas ar nosaukumu “Kopenhāgenas kritēriji”. Tie ir vairāki, piemēram, brīvi funkcionējoša tirgus ekonomika, stabila demokrātija un tiesiskums. Valstij arī jāpārņem viss ES spēkā esošais regulējums un jāapņemas ieviest eiro.

Valsts, kura vēlas pievienoties ES, iesniedz pieteikumu Padomei. Savukārt tā aicina Eiropas Komisiju novērtēt šīs valsts atbilstību Kopenhāgenas kritērijiem. Ja Komisijas atbilde ir apstiprinoša, Padomei jāvienojas par pilnvarām risināt sarunas. Tad oficiāli atklāj sarunas DeutschEnglishfrançais par katru tematu atsevišķi.

Tā kā katrai kandidātvalstij ir savos tiesību aktos jāpārņem liels daudzums ES noteikumu un regulējuma, sarunas var ieilgt. Pirmspievienošanās DeutschEnglishfrançais periodā kandidātvalstis saņem finansiālu DeutschEnglishfrançais, administratīvu un tehnisku DeutschEnglishfrançais palīdzību.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?