Ag teacht leis an AE

Próiseas casta is ea é teacht chun bheith mar bhall den AE, nach féidir a chur i gcrích thar oíche. Ón uair go gcomhlíonann an tír is iarrthóir na coinníollacha ballraíochta, ní mór di rialacha agus rialacháin an AE a chur chun feidhme i ngach réimse.

Is ceadmhach do thír ar bith a shásaíonn na coinníollacha ballraíochta DeutschEnglishfrançais iarratas a dhéanamh. ‘Critéir Chóbanhávan’ a thugtar ar na coinníollacha seo agus áirítear orthu geilleagar saoriomaíochta, daonlathas cobhsaí agus riail an dlí, agus glacadh le gach cuid de reachtaíocht an AE, an euro ar áireamh.

Tír ar bith ar mian léi teacht leis an AE, cuireann sí iarratas ar bhallraíocht faoi bhráid na Comhairle, a iarrann ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chumas an iarrthóra critéir Chóbanhávan a chomhlíonadh. Más dearfach í tuairim an Choimisiúin, ní mór don Chomhairle sainordú caibidlíochta a aontú. Ina dhiaidh sin osclaítear idirbheartaíocht DeutschEnglishfrançais go foirmiúil ar bhonn ábhar i ndiaidh ábhair.

I ngeall ar an líon ollmhór rialacha agus rialachán de chuid an AE nach mór do gach tír is iarrthóir a ghlacadh mar dhlí náisiúnta, tógann sé roinnt ama an idirbheartaíocht a thabhairt chun críche. Faigheann na hiarrthóirí tacaíocht airgeadais DeutschEnglishfrançais , riaracháin agus teicniúil DeutschEnglishfrançais le linn na tréimhse aontachais seo DeutschEnglishfrançais .

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?