Optagelse i EU

For at blive medlem af EU skal man igennem en kompliceret procedure, og det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Når et ansøgerland opfylder betingelserne for medlemskab, skal det gennemføre EU's regler på alle områder.

Ethvert land, der opfylder betingelserne for medlemskab DeutschEnglishfrançais, kan ansøge. Disse betingelser er kendt som "Københavnskriterierne" og omfatter overholdelse af principperne om fri markedsøkonomi, stabilt demokrati og retsstat, og landet må desuden indføre alle EU's regler, herunder på sigt også euroen.

Et land, der ønsker at blive optaget i EU, skal indgive en ansøgning om medlemskab til Rådet, som så beder Kommissionen vurdere, om ansøgeren er i stand til at opfylde Københavnskriterierne. Hvis Kommissionens udtalelse er positiv, skal Rådet blive enigt om et forhandlingsmandat. Derefter indledes forhandlingerne DeutschEnglishfrançais formelt emne for emne.

På grund af den meget store mængde af EU-regler, hvert ansøgerland skal indføre i sin nationale lovgivning, tager det lang tid at gennemføre forhandlingerne. Ansøgerne modtager finansiel DeutschEnglishfrançais, administrativ og teknisk DeutschEnglishfrançais bistand under denne førtiltrædelsesperiode DeutschEnglishfrançais.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?