You are here:

Länder

EU:s medlemsländer (anslutningsår)

Potentiella kandidatländer

  • Kosovo *
    * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring

Karta