You are here:

Krajiny

Členské štáty EÚ (rok vzniku členstva)

Na ceste k členstvu v EÚ

Kandidátske krajiny

Potenciálne kandidátske krajiny

  • Kosovo *
    * Týmto označením nie sú dotknuté pozície v otázke štatútu tejto krajiny, pričom označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova

Mapa