You are here:

Țări

Statele membre ale UE (anul aderării)

Procesul de aderare la UE

Ţări candidate

Ţări potenţial candidate

  • Kosovo *
    * Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă RCSONU 1244/99 și Avizului CIJ privind declarația de independență a Kosovo

Hartă