You are here:

Kraje

Kraje członkowskie UE (rok przystąpienia)

Unia Europejska liczy 28 państw członkowskich:

Na drodze do członkostwa w UE

Kraje kandydujące

Potencjalni kandydaci do członkostwa

  • Kosowo *
    * Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości

Przystąpienie do UE

Przystąpienie do UE to skomplikowany proces, który wymaga czasu. Kiedy państwo zgłaszające swoją kandydaturę spełni warunki członkostwa, musi wprowadzić unijne przepisy we wszystkich wymaganych obszarach.


Mapa