You are here:

Landen

EU-lidstaten (toetredingsjaar)

Op weg naar het EU-lidmaatschap

Kandidaat-lidstaten

Potentiële kandidaat-lidstaten

  • Kosovo *
    * Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo

Kaart