You are here:

Valstis

ES dalībvalstis (un to pievienošanās gads)

Potenciālās kandidātvalstis

  • Kosova *
    * Šāds apzīmējums neskar nostāju par statusu, un tas atbilst ANO DP rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju

Karte