You are here:

Šalys

ES valstybės narės (įstojimo į ES metai)

Potencialios kandidatės

  • Kosovas *
    * Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos

Žemėlapis