You are here:

Országok

EU-tagállamok (csatlakozásuk éve)

Úton az uniós tagság felé

Tagjelölt országok

Potenciális tagjelöltek

  • Koszovó *
    * Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével

Térkép