You are here:

Jäsenmaat

EU:n jäsenvaltiot (liittymisvuosi)

Mahdolliset ehdokasmaat

  • Kosovo *
    * Tämä nimeäminen ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen

Kartta