You are here:

Riigid

ELi liikmesriigid (ühinemisaasta)

Teel ELi liikmeks saamiseni

Kandidaatriigid

Potentsiaalsed kandidaatriigid

  • Kosovo *
    * Nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ja on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta

Kaart