Navigatsioonitee

Riigid

Riikide loetelu

  • Potentsiaalsed kandidaatriigid
  • Bosnia-Hertsegovina
  • Kosovo*
    * Nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ja on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta
  • EL maailmas

Kaart

  • ELi liikmesriigid
  • Teel ELi liikmeks saamiseni

 Allalaadimine

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?