Διαδρομή πλοήγησης

Χώρες

Κατάλογος χωρών

  • Δυνάμει υποψήφιες χώρες
  • Βοσνία-Ερζεγοβίνη
  • Κοσσυφοπέδιο βάσει*
    * Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την ΑΣΑΗΕ 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου
  • Η ΕΕ στον κόσμο

Χάρτης

  • Κράτη μέλη της ΕΕ
  • Καθ’ οδόν προς ένταξη στην ΕΕ

 Τηλεφορτώσεις

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;