Διαδρομή πλοήγησης

Χώρες

Κατάλογος χωρών

 • Δυνάμει υποψήφιες χώρες
 • Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 • Κοσσυφοπέδιο βάσει*
  * Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την ΑΣΑΗΕ 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου
 • Η ΕΕ στον κόσμο

Χάρτης

 • Κράτη μέλη της ΕΕ
 • Καθ’ οδόν προς ένταξη στην ΕΕ

 Τηλεφορτώσεις

 • 8 1 07/19/2010 10:16:00 false false http://bookshop.europa.eu/el/the-european-union-pbIK3112132/ Η Ευρωπαϊκή Ένωση: χάρτης υψηλής ευκρίνειας (2013) Η Ευρωπαϊκή Ένωση: χάρτης υψηλής ευκρίνειας (2013) true
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση: χάρτης υψηλής ευκρίνειας (2013)
 • 60 1 05/05/2015 14:39:00 false false # Ιστορικοί και σύγχρονοι γεωγραφικοί χάρτες Ιστορικοί και σύγχρονοι γεωγραφικοί χάρτες true
  Ιστορικοί και σύγχρονοι γεωγραφικοί χάρτες English (en) français (fr)

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;